Na vrh

Usposabljanja in mentorstvo

Usposabljanja na področju organizacijske in strokovne usposobljenosti izvajamo za izbrane nevladne organizacije, ki izkazujejo razvojni potencial za učinkovito izvajanje javno koristnih storitev in vključevanje v razvojne aktivnosti lokalne skupnosti.

 

Na podlagi ocene izhodiščnega stanja organizacijske usposobljenosti in kapacitet NVO s potencialom, izdelamo za posamezno nevladno organizacijo individualni načrt njenega organizacijskega razvoja na področjih:

-         strateško načrtovanje

-         poslovno načrtovanje

-         upravljanje s človeškimi viri

-         notranje in zunanje komuniciranje

-         organiziranje, vodenje in izvajanje procesov v organizaciji

 

Usposabljanja potekajo v okviru izobraževalnih delavnic, individualnih konzultacij s strokovnjaki iz posameznega področja in mentoriranja.

V program bo v letih 2016 in 2017 vključenih 14 podravskih nevladnih organizacij. 

 

Cilj krepitve nevladnih organizacij je razvoj vsaj dveh novih storitev nevladnih organizacij namenjenih zadovoljevanju potreb v okolju.

 

Usposabljanja izvajamo zaposleni v Zavodu PIP in zunanji strokovnjaki.

Vključitev nevladne organizacije v program se opravi na podlagi individualne ocene razvojnega potenciala in trenutne organizacijske usposobljenosti.