Na vrh

obcinski razpisi

Občinski razpisi

Razpisovalec Objavljeni razpisi  
Občina Cirkulane JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE CIRKULANE V LETU 2017 http://www.cirkulane.si/Razpisi 
Rok: 20.3.2017 do 12. ure  
JAVNI RAZPIS ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2017  
Rok: 20.3.2017 do 12. ure   
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2017  
Rok: 20.3.2017 do 12. ure   
Občina Dornava JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE IZ PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2017 http://www.dornava.si/index.php/objave-in-razpisi/razpisi
Rok: 28.03.2017 do 12. ure  
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV KULTURNIH IN DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2017  
Rok: 28.03.2017 do 12. ure  
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2017 V OBČINI DORNAVA  
Rok: 28.03.2017 do 12. ure  
  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2017 http://www.kidricevo.si/za-obcane/javna-narocila-in-razpisi/ 
Občina Kidričevo Rok: 6.10. 2017 ob 13:00  
  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2017  
  Rok: 6.10. 2017 ob 13:00  
  Razpis - programi športa  
Občina Kungota Rok: 31.3.2017 http://www.kungota.si/javni-razpisi/razpis---programi-sporta.aspx 
     
Občina Majšperk Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje promocijskih prireditev v letu 2017 http://www.majsperk.si/index.php?stran=Razpisi
  Rok: do porabe sredstev  
  Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij 2017  
  Rok: 24.3.2017 http://www.obcina-makole.si/Razpisi
  Javni razpis za sofnanciranje športnih programov 2017  
Občina Makole Rok: 24.3.2017  
  Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture 2017  
  Rok: 24.3.2017  
  Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Makole v letu 2017  
  Rok: 31.3.2017  
  Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov iz proračuna Občine Makole v letu 2017  
  Rok: 31.3.2017  
  Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Makole v letu 2017  
  Rok: 31.3.2017  
  Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev v letu 2017  
  Rok: 30.11.2017  
Občina Markovci Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2017 http://www.markovci.si/index.php?Itemid=21&id=96&lang=sl&option=com_content&view=article
  Rok: odvisno od sklopa  
  Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2017  
  Rok: 31.3.2017  
Občina Ormož JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ormož za leto 2017 http://www.ormoz.si/Podrocje.aspx?id=362
  Rok: 12.4.2017  
  JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ormož v letu 2017  
  Rok: 31.5.2017  
  JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za oblikovanje programa akcij in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Ormož  
  Rok: 24.3.2017  
  JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Ormož  
  Rok: 30.6.2017  
  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane za leto 2017 http://www.poljcane.si/objavekat/javni-razpisi/ 
Občina Poljčane Rok: se prične 6. 4. 2017 in se zaključi 10. 4. 2017 ob 12.00 uri.  
  Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2017 »borci, častniki, veterani« http://www.ptuj.si/razpisi?id=000065783
Mestna občina Ptuj Rok: 22.3.2017  
  Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Ruše za leto 2017  
Občina Ruše Rok: 17.3.2017 http://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/
  Javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2017  
  Rok: 27.3.2017 http://www.slovenska-bistrica.si/objave/58
  JAVNI RAZPIS - sofinanciranje športnih programov v letu 2017  
Občina Slovenska Bistrica Rok: 31.3.2017  
  JAVNI RAZPIS - sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2017  
  Rok: 10.4.2017  
  JAVNI RAZPIS - za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma občine Slovenska Bistrica za leto 2017  
  Rok: 19.4.2017  
  JAVNI RAZPIS - za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva občine Slovenska Bistrica v letu 2017  
  Rok: 19.4.2017  
Občina Središče ob Dravi JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2017 http://www.sredisce-ob-dravi.si/?p=3259
  Rok: 30.6.2017 ob 13.00  
Občina Starše JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV IN ZVEZ V LETU 2017 NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOSPODARSTVA IN TURIZMA http://www.starse.si/index.php/sl/javna-narocila-in-razpisi
  Rok: 23.3.2017  
  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov organizacij in društev v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2017  
  Rok: 31.3.2017 http://www.sv-andraz.si/Razpisi
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2017  
  Rok: 31.3.2017  
  JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za javne prireditve in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2017  
  Rok: 31.3.2017  
  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2017  
  Rok: 31.3.2017  
  JAVNI RAZPIS o dodeljevanju sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Tomaž za leto 2017 http://sv-tomaz.si/wp-content/uploads/razpis-kmetijstvo-sveti-toma%C5%BE-2017.pdf
Občina Sveti Tomaž Rok: 20.3.2017  
  Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v občini Zavrč za leto 2017  
Občina Zavrč Rok: 27.3.2017 http://zavrc.si/naslovnica/category/javni-razpisi/
  Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Zavrč v letu 2017  
  Rok: 27.3.2017  
  Javni razpis za sofinanciranje programov in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Zavrč v letu 2017  
  Rok: 27.3.2017   
  Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Zavrč v letu 2017  
  Rok: do porabe sredstev  

 

Subscribe to RSS - obcinski razpisi