Na vrh

Priročnik o izvajanju občinskih javnih razpisov

Priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij.S praktičnim pristopom, s katerim vas korak za korakom vodimo skozi celoten postopek izvedbe javnega razpisa, želimo poenostaviti in dvigniti kakovost izvajanja postopkov javnih razpisov v naših občinah. Končni cilj, ki ga s tem skušamo doseči, je sistem občinskega sofinanciranja nevladnih organizacij, ki omogoča učinkovito izvedbo  kakovostnih programov in projektov nevladnih organizacij, ki uresničujejo politike občine in so skladni s potrebami in interesi njenih prebivalcev.

Priročnik je na navoljo v elektronski obliki (e-book)

in kot PDF datoteka: