Na vrh

Orodja za civilni dialog

Na tej strani želimo predstaviti orodja in prijeme za sodelovanje civilne družbe v postopkih sprejemanja odločitev, ki se tičejo vse družbe.


Kodeks dobrih praks vključevanja civilne družbe v procese odločanja je dokument Konference mednarodnih NVO-jev Sveta Evrope, ki je bil kot referenčni dokument Sveta Evrope potrjen oktobra 2009.

Kodeks predstavlja načine vključevanja civilne družbe v oblikovanje politik na različnih stopnjah sprejemanja odločitev ter glede na stopnje vključenosti – od informiranja, posvetovanja, dialoga ter partnerstva med civilno družbo in oblastmi - na nacionalni in lokalni ravni.

Ponuja nabor številnih uspešnih in inovativnih pristopov in mehanizmov vključevanja civilne družb, ki so se skozi prakso dialoga med NVO in oblastmi na nacionalni in lokalni ravni vzpostavili v državah Sveta Evrope. Kot tak predstavlja pomemben prispevek k ozaveščanju o pomenu in vlogi civilne družbe v procesih odločanja – ter je hkrati odlično orodje za oceno obstoječih praks in procesov vključevanja ter načrtovanje učinkovitejših načinov sodelovanja civilne družbe pri oblikovanju politik.


Kako sooblikovati predpise in javne politike

Konec junija 2009 smo na stičišču gostili delavnico z gornjim naslovom, vodila sta jo Goran Forbici (CNVOS) in Matej Vrbajs (PIC). Za tiste, ki se je niste utegnili udeležiti, objavljamo izročke, ki sta jih voditelja razdelila na delavnici.


Vodič po oblikah neposredne demokracije v lokalnih skupnostih

"Se vam je že zgodilo, da so ravno poleg vaše hiše odprli kemični obrat, ali pa so nedaleč stran zgradili avtocesto, ne da bi bili vi o tem obveščeni, kaj šele da bi lahko izrazili svoje mnenje? Pred vami je priročnik, ki na bralcu prijazen in razumljiv način opisuje možnosti vašega sodelovanja pri sprejemanju odločitev v vaši lokalni skupnosti." - iz brošureKAKO LAHKO SODELUJEM PRI ODLOČANJU V SVOJI LOKALNI SKUPNOSTI - oblike neposredne demokracije v lokalnih skupnostih, izdal Zavod PIC iz Ljubljane.