Na vrh

NVO Podravja v številkah

 

Slovenska zakonodaja zaenkrat še ne pozna definicije nevladne organizacije, v praksi pa pod tem pojmom praviloma razumemo pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička, temveč za ukvarjanje z vsebinami na področjih, kot so kultura, šport, socialno varstvo, varstvo invalidov, varstvo potrošnikov, varstvo pred nesrečami, razvoj turizma, varstvo človekovih pravic in druge. Značilnost nevladnih organizacij je tudi ta, da v kolikor pri svojem delu ustvarijo presežek prihodkov nad odhodki, ga ne delijo med svoje člane ali ustanovitelje, temveč ga porabijo izključno za razvoj ali opravljanje svoje osnovne dejavnosti. Vse opisane pogoje praviloma izpolnjujejo društva, zveze društev, mladinski sveti, (zasebni) zavodi in ustanove, ki jih zato v podatkih tudi zajemamo.

 

NVO v Podravju v številkah (AJPES, 2014):

 

Vrsta NVO Število Število zaposlenih
Društvo 3309 485
Zavod 298 554
Ustanova 23 9

 

Slovenski nevladni sektor v številkah (vir: CNVOS)