Na vrh

Časopis Nevladna

NEVLADNA št. 18/2018

 

Za zagotavljanje informiranja NVO in širše javnosti izdajamo časopis v tiskani obliki z naslovom NEVLADNA – Časopis za razvoj NVO v Podravju. S strokovnimi prispevk in informacijami namenjenimi NVO, posebnim in splošni javnosti ustvarjamo glasilo, ki redno obvešča širšo javnost o delovanju nevladnih organizacij v Podravju in s tem prispevamo k njihovi promociji.

Za zagotavljanje učinkovite distribucije po vsej regiji imamo sklenjen dogovor  s časopisno hišo VEČER.  V nakladi cca. 30.000 izvodov bodo v odbobju 2016-2020 izšle 4 številke (predvidoma ob koncu posameznega leta). 
 
Obilo užitkov ob branju....