Na vrh

Povabilo za vključitev v program za organizacijski in strokovni razvoj NVO s potencialom

Povabilo nevladnim organizacijam

 

Razvoj novih storitev in produktov je priložnost za vašo nevladno organizacijo

 

Pri izvajanju projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja se bomo v obdobju 2015 – 2019 osredotočili na delo z organizacijami, ki so ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb skupnosti, kjer delujejo.

 

Zato vas v regionalnem stičišču vabimo, da se odzovete na to povabilo in se nam pridružite pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 14 organizacij iz celotne podravske regije za poglobljeno sodelovanje.

 

Spremembe v družbi in okolju porajajo nove potrebe, ki terjajo rešitve za njihovo zadovoljevanje. Nove potrebe ustvarjajo priložnosti, ki jih lahko nevladni sektor prepozna in izkoristi za lasten razvoj. Z novimi storitvami in produkti za zadovoljevanje nenaslovljenih potreb, nevladne organizacije pomembno prispevajo k svojemu in širšemu lokalnemu razvoju.

 

K sodelovanju vabimo organizacije, ki:

·        želite okrepiti svoj razvoj na organizacijskem, strokovnem ali zagovorniškem področju,

·        želite pridobiti nova znanja in veščine

·        ste pripravljene sodelovati pri izboljšanju okolja v katerem delujete in

·        ste pripravljene razvijati nove storitve.

 

Izbrane organizacije bodo deležne naslednjih brezplačnih storitev:

·        strokovna usposabljanja

·        mentorstva in svetovanja

·        pomoč pri razvoju novih storitev

·        pomoč pri vzpostavitvi povezovanj z gospodarstvom  in javnim sektorjem

·        pomoč pir načrtovanju ter izvajanju zagovorniških akcij

·        pomoč pri urejanju odnosov z lokalnimi skupnostmi ter drugimi nosilci regionalnega razvoja

·        pravno svetovanje na področjih, ki so povezana z delom NVO

·        pomoč pri pripravi projektov in programov za razne razpise

·        informiranje o dogajanju, relevantnem za razvoj NVO v lokalni skupnosti in širše

 

Merila, ki jih bomo prednostno upoštevali pri izboru organizacij:

·        dosedanji dosežki in reference NVO ter prepoznavnost v okolju

·        delovanje na prednostnih področjih: mladinsko polje, sociala, turizem, okolje, kultura

·        izdelana vizija razvoja organizacije oz. načrti za prihodnost

·        stopnja organizacijskega razvoja in finančno stanje organizacije

·        pripravljenost za sodelovanje z regionalnim stičiščem

·        raven delovanja (lokalno, regionalno, nacionalno)

·        število obstoječih storitev na trgu

·        število zaposlenih

·        izkušnje z čezsektorskim sodelovanjem

·        status delovanja v javnem interesu

·        dosedanji prispevek k reševanju nenaslovljenih oz. neustrezno naslovljenih potreb v lokalnem okolju

 

Način prijave

Na povabilo se lahko prijavite s pomočjo priloženega obrazca Prijavnica za vključitev v program za organizacijski in strokovni razvoj NVO s potencialom, ki ga izpolnjenega pošljete na elektronski naslov nevladna@zavodpip.si, 2000 Maribor. Rok za prijavo je 27. 5. 2016.

 

Zagotovite si prihodnost med uspešnimi organizacijami, ki bodo ustvarjale razvit in vpliven slovenski nevladnih sektor sedanjega in jutrišnjega dne.

 

Vključitev v aktivnosti organizacijskega razvoja organizacije in s tem povezan program usposabljanj in mentorstva je za nevladne organizacije brezplačen. Vsebina programa je individualno prilagojena potrebam posamezne organizacije, glede na njeno trenutno organizacijsko in strokovno usposobljenost ter glede na storitev oziroma produkt, ki ga želi razvijati in se izvaja v sodelovanju s strokovnjaki (predavatelji in mentorji) z različnih področij.

 

Za dodatne informacije o možnostih in pogojih vključitve v program krepitve organizacijske in strokovne usposobljenosti nevladne organizacije za razvoj novih storitev in produktov smo vam na voljo sodelavke in sodelavci Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Podravja:

 

pisarna: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 86, Maribor

telefon: 02 234 21 46, 02 234 21 32

elektronski naslov: nevladna@zavodpip.si

 

 

Srečajmo se na poti k vašemu uspehu!

Priloga: