Na vrh

Ekipa

Za izvajanje programa organizacijske, strokovne in zagovorniške krepitve nevladnih organizacij, čezsektorskega povezovanja in zagovorništva na lokalni ravni skrbimo:

 

 

Bojan GOLČAR, mag. org. in menedž. soc. dejav.

Vodja Regionalnega stičišča NVO Podravja

Strokovni sodelavec na področju zagovorništva, poslovnega načrtovanja, informiranja

bojan.golcar@zavodpip.si

 

 

lina.leskovec@zavodpip.si

Brigita HORVAT, univ. dipl. ekon.

Strokovna sodelavka na področju razvoja kadrov, zagovorništva, projektnega načrtovanja

brigita.horvat@zavodpip.si

 

 

Lina Leskovec, univ. dipl. prav.

Strokovni sodelavec na področju prava

lina.leskovec@zavodpip.si

 

 

Borut Osonkar, univ. dipl. fil.

Strokovni sodelavec

borut.osonkar@zavodpip.si