Na vrh

Čezsektorsko sodelovanje

Za uspešno zadovoljevanje lokalnih potreb je pomembno čezsektorsko povezovanje in sodelovanje. Vzpostavljamo partnerstva, ki vključujejo predstavnike nevladnih organizacij, javnega sektorja (občine, javnih zavodi) in gospodarstva. Na ta način zagotovljamo angažiranje razpoložljivih virov v lokalnem okolju (sredstva, kadri, vpliv). 

V okviru vzpostavljenih partnerstev izvajamo akcije za reševanje lokalnih potreb, vključno z zagovorništvom za uveljavljanje sprememb in rešitev.

Razvojnim partnerstvom zagotavljamo administrativno podporo njihovemu delovanju, sodelujemo s podravskimi LAS-i in regionalnimi razvojnimi agencijami.

 

Cilj vzpostavljanja čezsektorskih partnerstev so oblikovane nove rešitve oz. storitve po katerih je potreba, niso pa v okolju razvite ali je premalo kapacitet v okviru obstoječih.


Primer dobre prakse čezsektorskega sodelovanja za razvoj lokalne skupnosti je ustanovitev skupnostne fundacije v občini Kidričevo s strani Občine Kidričevo in podjetij Talum d.d. in Boxmark d.o.o.