Na vrh

Postopek izbora predstavnikov NVO v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor

Objavljeno 18.05.2015

Zaključen postopek izbora dveh predstavnikov nevladnih organizacij  v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti.

Danes je v prostorih Zavoda PIP potekal pregled glasovnic in ugotavljanje volilnega izida. Za predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor se na podlagi volilnega izida imenuje za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti mag. Peter Cokan.

Čestitamo predstavniku in mu želimo uspešno delo.

ZAPISNIK komisije 18.05.2015

Končno stanje imenovanih predstavnikov je sledeče:

 • za področje mladine: Urška Breznik
 • za področje okolja in narave: Igor Jesih
 • za področje športa: Uroš Lovrenčič
 • za področje kulture: Željko Milovanovič
 • za področje sociale in zdravja: Borut Ambrožič
 • za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti: mag. Peter Cokan

Sklep o imenovanju

 


Objavljeno 12.05.2015

V skladu z dogovorom z obema kandidatoma, se danes predstavitev kandidatov odpoveduje in preidemo neposredno na volitve.

Vabimo vse upravičence na področju neformalnega izobraževanja/promocije znanosti, da glasujete za svojega kandidata do vključno petka 15. maja 2015 (prispetje!).

Glasovnice ste upravičenci prejeli na naveden elektronski naslov v prijavnici.

 


Objavljeno 11.05.2015

Zaključen postopek izbora dveh predstavnikov nevladnih organizacij  v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor za področji kulture ter sociale in zdravja

Danes je v prostorih Zavoda PIP potekal pregled glasovnic in ugotavljanje volilnega izida. Za predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor se na podlagi volilnega izida imenuje za področje:

 • kulture Željko Milovanovič,
 • sociale in zdravja Borut Ambrožič.

Čestitamo obema predstavnikoma in jima želimo uspešno delo.

Zavod PIP_ZAPISNIK komisije_11.05.2015

Trenutno stanje imenovanih predstavnikov je sledeče:

 • za področje mladine: Urška Breznik
 • za področje okolja in narave: Igor Jesih
 • za področje športa: Uroš Lovrenčič
 • za področje kulture: Željko Milovanovič
 • za področje sociale in zdravja: Borut Ambrožič
 • za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti: Postopek je v teku.

 


Objavljeno 05.05.2015

Danes je v prostorih Zavoda PIP potekala predstavitev kandidatov za področja kulture, sociale in zdravja in področje športa.

Kandidatom je po določilih Poslovnika izbire predstavnika nevladnih organizacij bila dana možnost, da na podlagi soglasja med kandidati izberejo izmed sebe predstavnika za dotično področje. Ker do soglasja ni prišlo, bosta predstavnika za področje kulture in za področje sociale in zdravja izbrana z izvolitvijo.

Predstavitev kandidatov za področje športa, se je udeležil zgolj kandidat Uroš Lovrenčič (predlog s strani Športne zveze Maribor in Športno turističnega društva Rafting klub Maribor). Vabilo na dogodek je vsebovalo pouk, da se v primeru, ko se kandidat ne udeleži predstavitve šteje, da se strinja, da se imenovanje opravi s soglasjem med kandidati, če bo takšno soglasje po predstavitvi doseženo. Zaradi udeležbe zgolj enega kandidata od dveh, se za predstavnika nevladnih organizacij za področje športa v skladu z določili Poslovnika imenuje Uroš Lovrenčič. Čestitam predstavniku in mu želim uspešno delo.

Vabimo vse upravičence na področjih kulture in sociale in zdravja, da glasujete za svojega kandidata do vključno petka 8. maja 2015 (prispetje!).

Glasovnice ste upravičenci prejeli na naveden elektronski naslov v prijavnici.

 


Objavljeno 24.04.2015

Vabilo na predstavitev kandidatov

V sklopu postopka izbora šestih predstavnikov NVO v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor, vas vabimo na predstavitev kandidatov na področjih kulture, sociale in zdravja, neformalnega izobraževanja/promocije znanosti in športa. Namen predstavitve kandidatov je, da se kandidati predstavijo volilnim upravičencem (organizacijam, ki so se prijavile v postopek) in poskušajo med seboj doseči imenovanje s soglasjem. V kolikor to ne bo mogoče (tudi zaradi opravičene odsotnosti enega kandidata) bodo organizacije lahko že oddale svoje glas za volitve.

Predstavitve kandidatov bodo potekale po sledečih termini v prostorih Zavoda PIP, na Gosposvetski cesti 86 v Mariboru:

 • 5.5.2015 ob 12.00 - predstavitev kandidatov za področje kulture
 • 5.5.2015 ob 13.00 - predstavitev kandidatov za področje sociale in zdravja
 • 5.5.2015 ob 14.00 - predstavitev kandidatov za področja športa
 • 12.5.2015 ob 13.00 - predstavitev kandidatov za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti

Na podlagi minimalnega števila kandidatov se je postopek zaključil za področji okolje in narava in mladina. Za predstavnika nevladnih organizacij na področju okolja in narave se imenuje Igor Jesih in na področju mladine se imenuje Urška Breznik.

Kandidati za predstavnika na področju kulture:

Kandidati za predstavnika na področju sociale in zdravja:

 • Borut Ambrožič, predlog s strani: Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Maribor; Zveza Slovenska unija pacientov; Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor; Društvo za promocijo pacientovih pravic in dolžnosti Maribor; Medgeneracijsko humanitarno društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami Veliko srce
 • mag. Darinka Lečnik-Urbancl, predlog s strani: Slovensko združenje inštruktorjev - Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev - CANIS
 • Mihaela Lovše, predlog s strani: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
 • Lidija Šestak Zorič, predlog s strani: SONČEK - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo

Kandidati za predstavnika na področju športa:

 • Uroš Lovrenčič, predlog s strani: Športna zveza Maribor, Športno turistično društvo Rafting klub Maribor
 • Marjan Pučnik, predlog s strani: Univerzitetna športna zveza Maribor

Kandidati za predstavnika na področju neformalnega izobraževanja/promocije znanosti:

Kandidati so navedeni po področjih in po abecednem vrstnem redu po priimkih. S klikom na ime kandidata, se vam odpre njihova predstavitev.

 


Objavljeno 24.04.2015

Objava zapisnika in seznamov

Danes je potekal drugi administrativni in vsebinski pregled prispelih prijavnic, ki ga je po določilih Poslovnika opravila komisija. Namen pregleda je bil vsebinski pregled in preverba administrativnih podatkov.

Od 44 obravnavanih prijav upravičencev in 19 prijav kandidatov so vse prijave bile sprejete.

Zavod PIP_zapisnik komisije_24.04.2015

Zavod PIP_priloga 1_24.04.2015

Zavod PIP_priloga 2_24.04.2015

Seznam upravičencev

Seznam kandidatov po področjih

Seznam zavrženih prijav

Na področjih kulture, sociale in zdravja, neformalnega izobraževanja/promocije znanosti in športa, se postopek nadaljuje s predstavitvijo kandidatov.

Na podlagi minimalnega števila kandidatov se je postopek zaključil za področji okolje in narava in mladina. Za predstavnika nevladnih organizacij na področju okolja in narave se imenuje Igor Jesih in na področju mladine se imenuje Urška Breznik. Čestitamo obema predstavnikoma in jima želimo uspešno delo.

Predvideni nadaljnji potek postopka:

 • 5.5.2015 ob 12.00 - predstavitev kandidatov za področje kulture
 • 5.5.2015 ob 13.00 - predstavitev kandidatov za področje sociale in zdravja
 • 5.5.2015 ob 14.00 - predstavitev kandidatov za področja športa
 • 12.5.2015 ob 13.00 - predstavitev kandidatov za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti

Predvideni nadaljnji potek postopka smo že predhodno objavili in ker smo za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti prejeli opravičilo o zadržanosti s strani kandidatke se predstavitev kandidatov tega področja prestavlja na 12.5.2015. V želji zagotoviti čim večjo transparentnost postopka in dati vsem kandidatom možnost predstavitve, bomo tudi za druga področja prestavili predstavitve na navedeni datum v kolikor prejmemo opravičilo o izostanku.

Sledi objava vabila na predstavitev kandidatov...

 


Objavljeno 20.04.2015

Danes je potekal prvi administrativni pregled prispelih prijavnic, ki ga je po določilih Poslovnika opravil vodja postopka. Namen pregleda je bil preveriti ali prijave vsebujejo vse podatke, ki bi lahko vplivali na ocenjevanje popolnosti prijav ob kasnejšem komisijskem pregledu. Hkrati so se preverjali administrativni podatki kot sedež prijavljene organizacije po uradni evidenci Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in seveda pravočasnost prispelih prijav.

Prispelo je 48 prijav upravičencev, od katerih je:

 • 1 bila nedovoljena (dvakrat vložena prijava za različna področja) – ZAVRŽENA,
 • 3 prijave je potrebno dopolniti – ROK ZA DOPOLNITVE 23.4.2015 (PRISPETJE!),
 • 1 bila nedovoljena po sedežu (podružnica ni zavedena v AJPESu in tako ni uradno registrirana) – ZAVRŽENA,
 • 2 bili nedovoljeni po času prispetja – ZAVRŽENI,
 • 41 popolnih prijav po administrativnem pregledu.

Zaradi potrebnih dopolnitev prijav se roki v postopku ponovno prilagodijo. Organizacije, ki morejo poslati dopolnitve, bodo še danes obveščene. Obrazložitev zavrženih prijav je v zapisniku:

Zavod PIP_zapisnik_20.04.2015

Predvideni nadaljnji potek postopka:

23.4.2015 - zadnji dan roka za dopolnitve prijav

24.4.2015 ob 10.00 - drugi administrativni in vsebinski pregled prispelih prijav (komisijski pregled)

5.5.2015 ob 13.00 - predstavitev kandidatov

8.5.2015 - zadnji dan roka za prispetje glasovnic

11.5.2015 ob 10.00 - komisija odpečati skrinjice in ugotovi izid (izdaja sklepa o imenovanju - pogojno)

 


Objavljeno 13.04.2015, dopolnjeno 16.04.2015

Predvideni nadaljnji potek postopka*:

16.4.2015 - zadnji dan podaljšanega roka za prispetje prijav

20.4.2015 ob 10.00 - prvi administrativni pregled prispelih prijav (vodja postopka)

   1. (v primeru, če NE bodo potrebne dopolnitve prijav)

20.4.2015 ob 14.00 - drugi administrativni in vsebinski pregled prispelih prijav (komisijski pregled) – pogojno

23.4.2015 ob 13.00 - predstavitev kandidatov – pogojno

28.4.2015 - zadnji dan roka za prispetje glasovnic – pogojno

4.5.2015 ob 10.00 - komisija odpečati skrinjice in ugotovi izid (izdaja sklepa o imenovanju - pogojno)

   2. (v primeru, če bodo potrebne dopolnitve prijav)

23.4.2015 - zadnji dan roka za dopolnitve prijav

24.4.2015 ob 10.00 - drugi administrativni in vsebinski pregled prispelih prijav (komisijski pregled)

5.5.2015 ob 13.00 - predstavitev kandidatov

8.5.2015 - zadnji dan roka za prispetje glasovnic

11.5.2015 ob 10.00 - komisija odpečati skrinjice in ugotovi izid (izdaja sklepa o imenovanju - pogojno)

*Postopkovni roki so odvisni od številnih predpostavk in se lahko spreminjajo. Aktualne roke bomo sproti objavljali. Prosimo sledite objavi!

 


Objavljeno 10.04.2015

Prejeli smo vprašanje ali lahko v postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij sodelujejo tudi podružnice s sedežem v Mestni občini Maribor. Ker menimo, da je odgovor splošno koristen za vse nevladne organizacije, ga javno objavljamo.
DA, podružnice društev, ki imajo registrirani sedež v Mestni občini Maribor lahko sodelujejo v postopku. Obrazložitev odgovora: Društva, ki imajo podružnice, jih morajo imeti določene v svojem temeljem aktu, ki je uradno registriran pri Upravni enoti. Posledično so sedeži podružnic uradno zavedeni pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V skladu s Poslovnikom izbire predstavnika nevladnih organizacij se lahko upravičence omeji po sedežu na območje določene občine, v kolikor se vodi izbor predstavnikov nevladnih organizacij za delovanje v telesu ali organu te občine. Dotični postopek omejuje upravičence po sedežu v Mestni občini Maribor, kar pa ne izključuje uradno registriranih podružnic s sedežem v Mestni občini Maribor. Društvo, ki ima podružnico v določeni občini, pomeni da tudi deluje na tem območju. Restriktivna razlaga po sedežu bi bila v nasprotju s temeljnim načelom poslovnika - enakopravnost med nevladnimi organizacijami. Kot regionalno stičišče nevladnih organizacij delujemo kot podporno okolje za nevladne organizacije in težimo k razvoju sektorja in pogojem za delovanje sektorja, tako bi restriktivna razlaga prav tako bila v nasprotju z našim poslanstvom.

 


Objavljeno 08.04.2015

PODALJŠANJE ROKA ZBIRANJA PRIJAV - Postopek izbora predstavnikov NVO v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor

Danes je potekal prvi administrativni pregled prispelih prijavnic, ki jih je po določilih Poslovnika opravil vodja postopka. Namen postopka izbora je pridobiti 6 predstavnikov nevladnih organizacij iz šestih področij (kulture, sociale in zdravja, okolje in narava, neformalnega izobraževanja/promocija znanosti, mladine, športa).

Na podlagi pregleda prispelih prijav, smo ugotovili, da za vsa področja nismo prejeli kandidatur, tako podaljšujemo rok za zbiranje prijav za 8 dni. Zadnji dan podaljšanega roka je četrtek 16. aprila 2015. Prijave morejo ne glede na način oddaje, k nam prispeti zadnji dan roka. Prijavnica in načini pošiljanja veljajo enaki kot navedeni v javni objavi z dne 20.3.2015: http://nevladna.zavodpip.si/node/616.

 


Objavljeno 20.03.2015

Razpisujemo postopek izbora 6 (šestih) predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor. Izbira se po 1 (en) predstavnik na področjih (kulture, sociale in zdravja, okolje in narava, neformalnega izobraževanja/promocija znanosti, mladine, športa).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik izbire predstavnika nevladnih organizacij.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve. V postopku in pri volitvah lahko sodelujejo vse nevladne organizacije (upravičenci), ki so za to vnaprej izkazale interes (so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki se bodo prijavile za sodelovanje v postopku. Volitve bodo potekale po področjih (npr. društvo iz področja športa, bo lahko glasovalo zgolj za predstavnike nevladnih organizacij za področje športa).

Roki* za izvedbo postopka so sledeči:

20.3.2015  objava poziva za prijavo upravičencev in kandidatov

7.4.2015 – rok za oddajo prijave upravičencev in kandidatov (posodobljen datum zaradi velikonočnega ponedeljka)

1.

8.4.2015 ob 10:00 – vodja postopka pozove k dopolnitvam

13.4.2015  rok za dopolnitev prijav 

14.4.2015 – komisija za postopek odloči o popolnosti prijav

16.4.2015 – predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem 

16.4.2015 – objava volitev (v kolikor ni imenovanja s soglasjem) 

20.4.2015 – rok za prispetje glasovnic

21.4.2015 – komisija odpečati skrinjice in ugotovi izid (izdaja sklepa o imenovanju -pogojno)

2.

8.3.2015 ob 14:00 – komisija za postopek odloči o popolnosti prijav (v kolikor vodja postopka ne pozove k dopolnitvam)

10.4.2015   predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem 

10.4.2015 – objava volitev (v kolikor ni imenovanja s soglasjem) 

13.4.2015 – rok za prispetje glasovnic

14.4.2015 – komisija odpečati skrinjice in ugotovi izid (izdaja sklepa o imenovanju -pogojno)

*Kot lahko ugotovite so roki odvisni od številnih postopkovnih predpostavk in se lahko spreminjajo. Aktualne roke bomo sproti objavljali. Prosimo sledite objavi!

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor, da sodelujete v postopku izbora. Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno zabeležiti področje in napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati prihajajo iz različnih področij (kulture, sociale in zdravja, okolje in narava, neformalnega izobraževanja/promocija znanosti, mladine, športa). Pogoj je tudi nečlanstvo v nadzornih svetih ali svetih zavodov v lasti oz. večinski lasti Mestne občine Maribor.

Prijava mora vsebovati podpis zakonitega zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. 

Prijavo se pošlje:

 • po pošti na naslov: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor;
 • osebno na naslovu: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor (vsak delavnik med 9.00 in 13.00 uro);
 • po faksu: 02 234 21 47;
 • po elektronski pošti: nevladna@zavodpip.si.

Rok za prispetje prijave je torek, 7.4.2015 (posodobljen datum zaradi velikonočnega ponedeljka).

V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati fotografski posnetek ali poskenirano podpisano prijavo. Prijava mora prispeti na strežnik elektronske pošte do polnoči zadnjega dneva roka.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 02/234 21 32 ali na elektronski pošti miran.vrbanic@zavodpip.si.

Priloge javne objave:

 1. Sklep naročnika o pričetku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij (naročnik MOM)
 2. Sklep o začetku postopka
 3. Poziv nevladnim organizacijam
 4. Poslovnik izbire predstavnika nevladnih organizacij
 5. Prijava za upravičence in kandidate (30.03.2015 - Iz dodatnih pojasnil je bil odstranjen pogoj, da kandidat ne more biti oseba, ki je član nadzornega sveta ali sveta zavoda v lasti oz. večinski lasti Mestne občine Maribor.)

 

Objavljeno:

 • Spletna stran http: //nevladna.zavodpip.si
 • Facebook stran Nevladna.org
 • Elektronska pošta v bazi podatkov Regionalnega stičišča NVO Podravja
 • CNVOS.info