Na vrh

Sodna praksa NVO zakonodaje

Objavljeno 13.3.2015, posodobljeno 17.3.2015

Sodna praksa temeljne NVO zakonodaje*, ki ureja delovanje nevladnih organizacij, torej društev, zasebnih zavodov in ustanov.

Spletne povezave:

 

Zakon o društvih (ZDru-1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (pojem in načela delovanja društva)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

2. člen (pravica do združevanja v društva)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

3. člen (omejitve)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

4. člen (temeljni akt)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

5. člen (pravna osebnost in zastopanje)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

6. člen (odgovornost)

Judikati Višjih sodišč RS

7. člen (uporaba zakona)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

II. USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE DRUŠTVA

8. člen (ustanovitev društva)

Judikati Upravnega sodišča RS

9. člen (temeljni akt)

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

12. člen (upravljanje društva)

Judikati Upravnega sodišča RS

13. člen (organi društva)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

14. člen (spori)

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

16. člen (zveza društev)

Judikati Upravnega sodišča RS

III. REGISTRACIJA DRUŠTVA

17. člen (pristojnost za odločanje)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Upravnega sodišča RS

19. člen (odločanje o zahtevi)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Upravnega sodišča RS

20. člen (registracija sprememb)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Upravnega sodišča RS

22. člen (uporaba določb)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

IV. PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO POSLOVANJE

25. člen (pridobitna dejavnost)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Upravnega sodišča RS

26. člen (računovodstvo)

Judikati Upravnega sodišča RS

V. DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU

36. člen (prednosti)

Judikati Upravnega sodišča RS

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

38. člen (prenehanje po volji članov)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

41. člen (prepoved delovanja društva)

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Upravnega sodišča RS

42. člen (prenehanje po zakonu)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

43. člen (prisilna likvidacija)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

44. člen (izbris iz registra)

Judikati Upravnega sodišča RS

VII. EVIDENCE

48. člen (evidenca društev v javnem interesu)

Judikati Upravnega sodišča RS

 

Zakon o zavodih (ZZ)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

4. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

5. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

6. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

II. USTANOVITEV ZAVODA

7. člen

Judikati Višjih sodišč RS

8. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

9. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

10. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

11. člen

Judikati Višjih sodišč RS

12. člen

Judikati Višjih sodišč RS

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

13. člen

Judikati Višjih sodišč RS

14. člen

Judikati Višjih sodišč RS

15. člen

Judikati Višjih sodišč RS

IV. DEJAVNOSTI ZAVODA

18. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

19. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

20. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

21. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

VI. ORGANI ZAVODA

1. Svet

29. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

30. člen

Judikati Vrhovnega sodišča RS

2. Direktor

31. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

32. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

33. člen

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Upravnega sodišča RS

34. člen

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

35. člen

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

36. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

37. člen

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

38. člen

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

39. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

3. Strokovni vodja

42. člen

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

45. člen

Judikati Vrhovnega sodišča RS

46. člen

Judikati Vrhovnega sodišča RS

VIII. ORGANIZACIJA ZAVODA

47. člen

Judikati Višjih sodišč RS

IX. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

48. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

49. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

XI. STATUSNE SPREMEMBE

51. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

52. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

XIII. PRENEHANJE ZAVODA

54. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

55. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

XIV. VPIS V SODNI REGISTER

56. člen

Judikati Višjih sodišč RS

57. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

58. člen

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

59. člen

Judikati Upravnega sodišča RS

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

64. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

Judikati Vrhovnega sodišča RS

65. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

 

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

66. člen

Judikati Višjih sodišč RS

67. člen

Odločitve Ustavnega sodišča RS

 

Zakon o ustanovah (ZU)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen (organ, pristojen za ustanove)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

II. USTANOVITEV

5. člen (predpostavke za ustanovitev)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

6. člen (akt o ustanovitvi)

Judikati Višjih sodišč RS

7. člen (pravni posel med živimi)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

8. člen (pravni posel za primer smrti)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

10. člen (zaščita premoženja)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

11. člen (dopustnost ustanovitve ustanove)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

Judikati Višjih sodišč RS

12. člen (soglasje k aktu o ustanovitvi)

Judikati Vrhovnega sodišča RS

V. ORGANI USTANOVE

26. člen (nagrada za člane uprave in stroški poslovanja ustanove)

Judikati Višjih sodišč RS

VIII. PRENEHANJE USTANOVE

32. člen (posledica prenehanja)

Judikati Višjih sodišč RS

Judikati Upravnega sodišča RS

*Pri zakonodaji morate vedno preveriti pri primarnih oz. uradnih virih, če je vmes prišlo do kakšne spremembe!