Na vrh

Komisija za NVO v MOM

Na pobudo Regionalnega stičišča NVO v Podravju je bila v letu 2011 ustanovljena Komisija za razvoj NVO v Mestni občini Maribor, ki deluje kot županovo posvetovalno telo. V Komisiji, ki šteje 13 članov sodeluje 6 predstavnikov Mestne občine Maribor, ki jih imenuje župan, enako število predstavnikov NVO, ki jih predlagajo in izvolijo nevladne organizacije ter predstavnik Regionalnega stičišča NVO v Podravju, ki Komisiji zagotavlja tudi administrativno podporo delovanju.

Postopek izbora nove komisije iz leta 2015 najdete na povezavi: http://nevladna.zavodpip.si/node/616. Postopek izbora za imenovanje dveh nadomestnih predstavnikov v komisijo: http://nevladna.zavodpip.si/sl/node/1114.

V letu 2015 pričenja Komisija novo štiriletno mandatno obdboje v naslednji sestavi:

Predstavniki NVO:

 • za področje mladine: Urška Breznik
 • za področje okolja in narave: Igor Jesih
 • za področje športa: Uroš Lovrenčič
 • za področje kulture: mag. Maja Pegan
 • za področje sociale in zdravja: Borut Ambrožič, predsednik
 • za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti: Dušanka Lužar Šajt

Sklep o imenovanju predstavnikov NVO v Komisijo za razvoj NVO v Mestni občini Maribor

Predstavniki MOM:

 • za področje mladine: dr. Andrej Naterer
 • za področje okolja in narave: Brigita Čanč
 • Za področje športa:  Andrej Trobentar
 • za področje kulture: Igor Kos, podpredsednik
 • za področje sociale in zdravja: Liljana Zorko
 • za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti: dr. Magdalena Šverc

Sklep o imenovanju podpredsednika in članov Komisije za razvoj NVO v Mestni občini Maribor, kot predstavnikov MOM

Predstavnik Regionalnega stičišča NVO

 • Bojan Golčar

Naloge Komisije so (IV. člen Sklepa o ustanovitvi Komisije):

 • oblikovanje in posredovanje predlogov nevladnih organizacij lokalnim oblastem, zlasti na področju oblikovanja javnih politik in ukrepov, ki vplivajo na razvoj in delovanje nevladnih organizacij,
 • dajanje pobud in predlogov za urejanje problematike nevladnih organizacij,
 • informiranje javnosti o aktivnostih in problematiki nevladnega sektorja.

Komisijo vodi predsednik Borut Ambrožič (NVO).

Komisija se je v dosedanjem obdobju svojega delovanja odzvala na vrsto aktualnih problemov, ki se nanašajo na delovanje NVO v MOM.

Obrazec za naslavljanje pobud na Komisijo

Vse informacije glede delovanja komisije: nevladna@zavodpip.si ali 02 234 21 46 .