Na vrh

Projektna pisarna

RSNVOP bo v luči nove finančne perspektive 2014 – 2020, okrepilo svojo podporo nevladnim organizacijam v podravski regiji pri pripravi projektnih predlogov.

 

Gotovo prestavljajo sredstva pridobljena na različnih razpisih enega izmed ključnih virov financiranja nevladnih organizacij in temelj za njihov prihodnji razvoj.

Naš cilj je, da bi društva, zavodi in ustanove v podravski regiji v prihodnje pripravile čim več projektnih predlogov. Prepričani smo, da premorete veliko idej, ki bi lahko bile realizirane s pomočjo sredstev pridobljenih na različnih razpisih. Pri tem lahko računate na našo podporo!

Vloga projektne pisarne

Obveščanje o razpisih

V okviru projektne pisarne vas bomo redno obveščali o razpisih na lokalni, nacionalni in EU ravni. Pri tem bomo izrazito proaktivni, saj vas bomo spodbudili k sodelovanju na razpisih, ki ustrezajo vašemu področju dela.

Predstavitve razpisov

Glede na ugotovljene potrebe bomo organizirali posebne delavnice, kjer vam bomo predstavili posamezne razpise.

Individualno svetovanje

Pri pripravi projektnih predlogov se nam postavljajo številna odprta vprašanja. Pri tem je koristno, da se o projektu pogovorimo z osebo, ki ni neposredno vključena v pripravo projektne dokumentacije in ki premore pogled »od zunaj«. Ponujamo vam:

  • pogovor o projektu,
  • pomoč pri razvoju projektne ideje,
  • vsebinski pregled projektne prijave, kjer bomo ugotovili skladnost vašega projekta z različnimi politikami ter namenom in cilji razpisa,
  • identifikacijo potencialnih projektnih partnerjev in
  • pregled finančne konstrukcije projekta.

Pomoč pri iskanju projektnih partnerjev

Posamezni razpisi zahtevajo sodelovanje enega ali več projektnih partnerjev. Partnerstva predstavljajo dodano vrednost projektov, vendar le v primeru, če partnerstvo pomeni resnično (vsebinsko) sodelovanje med različnimi organizacijami. V okviru projektne pisarne vam bomo pomagali identificirati organizacije, ki ustrezajo vašemu projektnemu predlogu. Prav tako pa vas bomo obveščali o možnostih, da tudi sami postanete partnerji pri različnih projektih. Namreč za nekatere organizacije je v določenem trenutku bolj primerno, da pri projektih sodelujejo v vlogi partnerja, saj morebiti še niso pripravljene prevzeti vloge prijavitelja in posledične odgovornosti za celotno izvedbo projekta.

Za dodatne informacije vam je na voljo strokovni sodelavec Dejan Bogdan (dejan.bogdan@zavodpip.si).

 

OPISI IN PREDSTAVITVE PROGRAMOV EU:

 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja bo, v luči nove finančne perspektive 2014 – 2020, okrepilo svojo podporo nevladnim organizacijam v podravski regiji pri pripravi projektnih predlogov.