Na vrh

Postopek izbora dveh nadomestnih predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj NVO v Mestni občini Maribor

Objavljeno 15.03.2016

Zaključen postopek izbora dveh nadomestnih predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor

Danes je v prostorih Zavoda PIP potekal pregled glasovnic še za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti.

Celotni zapisnik: Zavod PIP_zapisnik_15.03.2016

Novo imenovani nadomestni predstavnici sta:

 • Mag. Maja Pegan (za področje kulture),
 • Dušanka Lužar Šajt (za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti)

Sklep o imenovanju

Čestitamo obema predstavnicama in jima želimo uspešno delo.

 


Objavljeno 09.03.2016

Vabilo h glasovanju za področje neformalnega izobraževanja/promocija znanosti

Za področje neformalnega izobraževanja/promocija znanosti se uvede drug krog glasovanja. Vabimo vse upravičence na področju neformalnega izobraževanja/promocije znanostiki so se prijavili v postopek, da glasujejo za svojega kandidata oz. kandidatko do vključno ponedeljka 14. marca 2016 (prispetje!).

Glasovnice ste upravičenci prejeli na naveden elektronski naslov v prijavnici.

Glasovnico se pošlje:

 • po pošti na naslov: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor;
 • po elektronski pošti*: nevladna@zavodpip.si.

 


Objavljeno 08.03.2016

Zaključen postopek izbora za področje kulture

Danes je v prostorih Zavoda PIP potekal pregled glasovnic in ugotavljanje volilnega izida.

Na podlagi volilnega izida bo za področje kulture imenovana Mag. Maja Pegan.

Na podlagi 27. člena Poslovnika, se bo opravil drugi krog volitev za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti. Vodja postopka bo predhodno kandidatki pozval k soglasju.

Sklep o imenovanju bo izdan ob zaključku postopka za obe področji.

Celotni zapisnik: Zavod PIP_zapisnik_08.03.2016

 


Objavljeno 02.03.2015

Vabilo h glasovanju

Danes je v prostorih Zavoda PIP potekala predstavitev kandidatov za področja kulture in kasneje še za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti.

Kandidatom je po določilih Poslovnika izbire predstavnikov nevladnih organizacij bila dana možnost, da na podlagi soglasja med kandidati izberejo izmed sebe predstavnika za dotično področje. Ker do soglasja ni prišlo, bosta predstavnika za področje kulture in za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti izbrana z izvolitvijo.

Vabimo vse upravičence na področju kulture in področju neformalnega izobraževanja/promocije znanostiki so se prijavili v postopek, da glasujejo za svojega kandidata oz. kandidatko do vključno ponedeljka 7. marca 2016 (prispetje!).

Glasovnice ste upravičenci prejeli na naveden elektronski naslov v prijavnici.

Glasovnico se pošlje:

 • po pošti na naslov: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor;
 • po elektronski pošti*: nevladna@zavodpip.si.)
 

Objavljeno 25.02.2016

Vabilo na predstavitev kandidatov

V sklopu postopka izbora dveh nadomestnih predstavnikov NVO v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor, vas vabimo na predstavitev kandidatov. Namen predstavitve kandidatov je, da se kandidati predstavijo volilnim upravičencem (organizacijam, ki so se prijavile v postopek) in poskušajo med seboj doseči imenovanje s soglasjem. V kolikor to ne bo mogoče (tudi zaradi opravičene odsotnosti enega kandidata) bodo organizacije lahko že oddale svoje glas za volitve.

Predstavitve kandidatov bodo potekale po sledečih termini v prostorih Zavoda PIP, na Gosposvetski cesti 86 v Mariboru:

 • 2.3.2016 ob 14.00 - predstavitev kandidatov za področje kulture
 • 2.3.2015 ob 15.00 - predstavitev kandidatov za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti

Kandidati za predstavnika na področju kulture:

 • Ramiz Derlić, predlog s strani: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
 • Mojca Kasjak, predlog s strani: Kulturno društvo Plesna izba Maribor
 • Tina Kramberger, predlog s strani: Mažoretni klub Maribor
 • Mag. Maja Pegan, predlog s strani: Hiša! Društvo za ljudi in prostore, socialno podjetje
Kandidati za predstavnika na področju neformalnega izobraževanja/promocije znanosti:
 • Dušanka Lužar Šajt, predlog s strani: CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor
 • Dr. Dragica Marinič, predlog s strani: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, socialno podjetje
Kandidati so navedeni po področjih in po abecednem vrstnem redu po priimkih. S klikom na ime kandidata, se vam odpre njihova predstavitev.
 
 

Objavljeno 25.02.2016

Objava zapisnika in seznamov

Danes je potekal komisijski pregled prispelih prijavnic. Prispelo je 10 prijav upravičencev in 4 prijave kandidatov za področje kulture in 4 prijave upravičencev in 2 prijavi kandidatov za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti, od katerih je pet prijaviteljev bilo pozvanih k dopolnitvam po prvem administrativnem pregledu. Vse dopolnitve so prispele v roku. Komisija je tako vse prijave upravičencev in prijave kandidatov pregledala in kot veljavne sprejela.

Seznama upravičencev in kandidatov sta priloga zapisnika in javno objavljena:

Zavod PIP_zapisnik_25.02.2016

Seznam upravičencev

Seznam kandidatov po področjih

Na obeh področjih se postopek nadaljuje s predstavitvijo kandidatov.

Sledi objava vabila na predstavitev kandidatov...

 


Objavljeno 19.02.2016

Danes je potekal prvi administrativni pregled prispelih prijavnic, ki sem ga po določilih Poslovnika opravil sam kot vodja postopka. Namen pregleda je bil preveriti ali prijave vsebujejo vse podatke, ki bi lahko vplivale na ocenjevanje popolnosti prijav ob kasnejšem komisijskem pregledu. Hkrati se preveri administrativne podatke kot sedež prijavljene organizacije, po uradni evidenci Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in pravočasnost prispelih prijav.

Prispelo je 10 prijav upravičencev in 4 prijave kandidatov za področje kulture in 4 prijave upravičencev in 2 prijavi kandidatov za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti, od katerih je:

 • za področje kulture osem prijav administrativno popolnih, dve prijavi je potrebno dopolniti - ROK ZA DOPOLNITVE 24.2.2016 (PRISPETJE!),
 • za področje neformalnega izobraževanja/promocije znanosti ena prijava je administrativno popolna, tri prijave potrebno dopolniti - ROK ZA DOPOLNITVE 24.2.2016 (PRISPETJE!).

Seznam upravičencev, seznam kandidatov in morebitni seznam zavrženih in zavrnjenih prijav bodo objavljeni po komisijskem pregledu prijav 25. februarja 2016.

Organizacije, ki morejo poslati dopolnitve, bodo še danes obveščene. Obrazložitev administrativnega pregleda je v zapisniku: Zavod PIP_zapisnik_19.02.2016

 
 

Objavljeno 10.02.2016

Zavod PIP, Regionalno stičišče NVO Podravja razpisuje postopek izbora 2 (dveh) nadomestnih predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor

Komisija za razvoj NVO v Mestni občini Maribor je na svoji redni seji dne 5.1.2016 sprejela sklep, ki omogoča izvedbo postopka za imenovanje dveh članov Komisije iz vrst NVO in sicer za področje kulture ter področje izobraževanja/promocije znanosti. Dosedanja predstavnika NVO Željko Milovanovič in Peter Cokan sta zaradi zaposlitve v javnem sektorju podala izstopni izjavi in se odrekata nadaljnjemu zastopanju NVO v Komisiji.

 

Kako poteka postopek?

Izbira se po 1 (en) nadomestni predstavnik na področjih kulture ter neformalnega izobraževanja/promocija znanosti. Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Na predstavitvi kandidatov lahko ti med seboj dosežejo soglasje o imenovanju. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve. V postopku in pri volitvah lahko sodelujejo vse nevladne organizacije (upravičenci), ki bodo za to vnaprej izkazale interes (se bodo prijavile kot volivci oz. upravičenci).

 

Dokumenti postopka:

1. Sklep o izvedbi nadomestnih volitev za člane Komisije

2. Sklep o začetku postopka (Zavod PIP)

3. Poziv nevladnim organizacijam (Zavod PIP)

4. Prijava za upravičence in kandidate

5. Poslovnik izbire predstavnikov nevladnih organizacij (Zavod PIP)

 

Roki* za izvedbo postopka so sledeči:

10.2.2016 – objava poziva za prijavo upravičencev in kandidatov

18.2.2016 – rok za oddajo prijave upravičencev in kandidatov

19.2.2016 ob 10:00 – vodja postopka pozove k dopolnitvam

24.2.2016 – rok za dopolnitev prijav 

25.2.2016 – komisija za postopek odloči o popolnosti prijav

2.3.2016 – predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem 

2.3.2016 – objava volitev (v kolikor ni imenovanja s soglasjem)

7.3.2016 – rok za prispetje glasovnic

8.3.2016 – komisija odpečati skrinjice in ugotovi izid (izdaja sklepa o imenovanju - pogojno)

*Potek rokov je odvisen od številnih postopkovnih predpostavk in se lahko spreminja. Aktualne roke bomo sproti objavljali.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor, da sodelujete v postopku izbora. Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno zabeležiti področje in napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati prihajajo iz različnih področij, za tokratni poziv iz področja kulture ter neformalnega izobraževanja/promocija znanosti. Pogoj je tudi da kandidat ni funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.

Prijava mora vsebovati podpis zakonitega zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. 

Prijavo se pošlje:

 • po pošti na naslov: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor;
 • osebno na naslovu: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor (vsak delavnik med 9.00 in 13.00 uro);
 • po elektronski pošti*: nevladna@zavodpip.si.)
  *V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati razločno viden fotografski posnetek ali poskenirano podpisano prijavo. Prijava mora prispeti na strežnik elektronske pošte do polnoči zadnjega dneva roka.

Rok za prispetje prijave je ČETRTEK, 18.2.2016.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 02/234 21 32 ali na elektronski pošti miran.vrbanic@zavodpip.si.

Oznake: