Na vrh

Posredovane pripombe k predvideni noveli Zakona o socialnem varstvu

Poleg društev naj status v javnem interesu pridobijo tudi druge organizacije

 

CNVOS je 4. februarja Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredoval pripombe k predvideni noveli Zakona o socialnem varstvu. Podprli smo opredelitev socialnovarstvenih programov v zakonu, saj smo si za to prizadevali že od leta 2013. Osnutek zakona v tem delu popolnoma sledi predlogom delovne skupine, katere člani so tudi predstavniki NVO. 

Podprli smo tudi možnost, da poleg društev status v javnem interesu pridobijo tudi druge organizacije. Pri tem smo opozorili, da osnutek MDDSZ omogoča, da se status po novem podeli tudi gospodarskim subjektom (d.o.o., d.d., profitne zadruge, itd.), čemur se drugi resorni zakoni praviloma izogibajo, zlasti iz razloga, da se prepreči, da bi se na račun javnokoristne dejavnosti kovalo dobiček, ki bi si ga nato lastniki ali družbeniki izplačevali v zasebno individualno korist. Zato smo predlagali, da naj se možnost podelitve statusa za druge organizacije ohrani, a le če gre za nevladne organizacije, ki jim je izplačevanje presežkov prepovedano že na podlagi njihovih matičnih zakonov.
 

Pripombe k osnutku novele Zakona o socialnem varstvu

Oznake: